Julkaisut

Laaksonen T, Kosola J, Nietosvaara N, Puhakka J, Nietosvaara Y, Stenroos A. Epidemiology, Treatment, and Treatment Quality of Overriding Distal Metaphyseal Radial Fractures in Children and Adolescents. J Bone Joint Surg Am. 2022 Feb 2;104(3):207-214.

Laaksonen T, Puhakka J, Stenroos A, Kosola J, Ahonen M, Nietosvaara Y. Cast immobilization in bayonet position versus reduction and pin fixation of overriding distal metaphyseal radius fractures in children under ten years of age: a case control
study. J Child Orthop. 2021 Feb 1;15(1):63-69.

Lääkärilehti. Katsausartikkeli, Lasten murtumat ja niiden hoito.
29.1.20214/2021 vsk 76s. 190 – 195.

Lääkärilehti. Ajankohtaista. Lasten murtumarekisteri auttaa
diagnosoimaan murtuman tarkemmin. 26.8.2019.

Ahonen M, Kosonen J, Laaksonen T, Nietosvaara Y, Stenroos A. (2019). Routine radiographic follow-up is not necessary after physeal fractures of the distal
tibia in children. Acta Orthopedica, 90 (6).

Opinnäytetyö (AMK), Sairaanhoitajakoulutus, 2019, Elina Paavilainen & Minttu Samuli:
Lasten murtumat ja aivotärähdykset – Ohjeistuksia lasten
ja nuorten päivystyksen infotaululle >