Rekisteri

Lasten ja nuorten murtumien nykyhoitokäytännöt on sisällytetty rekisteriin, jotka ohjaavat hoitavaa lääkäriä kiinnittämään huomiota hoidon kannalta oleellisiin asioihin. Rekisterissä on esimerkkikuvat lasten tavallisimmasta murtumista sekä kuhunkin murtumaan sopivat hoito-ohjeet, kuten hoitomenetelmä, kuvantamistutkimukset ja seurantakäynnit.

Tiedot siirtyvät rekisteriin pääosin automaattisesti

Kaikista murtumista tehdään rekisteriin perusmerkinnät hoidon kaikissa vaiheissa – päivystys- ja ajanvarauspoliklinikalla, vuodeosastolla sekä leikkaussalissa. Valtaosa tallennettavista tiedoista siirtyy automaattisesti rekisteriin sairaalan eri tietojärjestelmistä, kun perusmerkinnät on kerran tehty manuaalisesti. Rekisteri lähettää myös sähköisiä kyselyitä potilaalle tai huoltajalle murtumasta toipumisen varmistamiseksi.

Murtumista kerättävät tiedot ovat sairaalakohtaisia. Rekisteristä saa vakioraportteja kunkin rekisteriä käyttävän sairaalaan omaan käyttöön. Rekisteritietoja on myös mahdollisuus yhdistää raporteiksi käytännössä kaikkien kerättävien tietojen osalta. Eri sairaaloiden rekisteritietojen yhdistäminen on myös mahdollista esimerkiksi tutkimuskäyttöä ajatellen.

Apuna sähköinen konsultaatiokanava

Rekisteriin on luotu sähköinen lasten murtumien konsultaatiokanava. Konsultaatiopyyntö tehdään lasten murtumarekisteriin. Uuden lastensairaalan lastenortopedi vastaa konsultaatiopyyntöön vuorokauden sisällä, jopa nopeammin.