Käyttäjät

Lasten murtumarekisteri on käytössä Helsingin lastensairaalassa. Seuraavana tavoitteena on saada rekisteri toimimaan koko Helsingin yliopistosairaalan erikoisvastuualueella, tämän jälkeen myös muissa Suomen lasten murtumapotilaita hoitavissa yksiköissä.

Rekisterin käyttökustannukset koostuvat asennusmaksusta ja vuosittaisesta rekisterilisenssistä.

Vuosittainen rekisterin kehittämispäivä

Eri yksiköiden rekisterivastaaville tullaan järjestämään vuosittainen rekisterin kehittämispäivä, jonka ensisijaisena tavoitteena on yhtenäistää lastenmurtumien hoitolinjoja ja kehittää rekisteriä edelleen kaikkia käyttäjiä mahdollisimman hyvin palvelevana lastenmurtumahoidon työvälineenä.

Murtumarekisterin tavoitteet:

  • ehkäistä pysyviä hoitoon liittyviä verenkierron ongelmia ja hermovaurioita
  • vähentää hoidon epäonnistumisesta johtuvat uusintaoperaatiot ja epämuodostumat yhteen prosenttiin ja alle
  • yli 95-prosenttinen potilastyytyväisyys
  • turhien kuvantamisten vähentäminen alle viiden prosentin