22.10.2019

Lasten murtumarekisteri parantaa hoidon laatua ja yhtenäistää hoitolinjoja

Maailmalla ainutlaatuinen lasten murtumarekisteri sai alkunsa yhdestä excelistä. Muutaman vuoden kehitystyön jälkeen on saatu aikaan laaja rekisteri, joka parantaa murtumahoitojen laatua ja kerää arvokasta tutkimustietoa.

Lasten murtumarekisterin kehittäminen alkoi HYKS:n Lastenklinikalla vuonna 2014. Sairaalan murtumapoliklinikalla kerättiin silloin excel-taulukoihin tietoa lasten murtumista, niiden hoitomenetelmistä ja murtumien paranemisesta.

– Murtumia hoitavat monet lääkärit monilla tasoilla. Alkujaan halusimme saada kokonaiskuvan itsellemme siitä, mitä me täällä talossa teemme ja parantaa oman klinikkamme murtumahoidon laatua, kertoo ortopedi Topi Laaksonen, jonka toimesta tietojen kerääminen aloitettiin.

Suomessa lähes kaikille murtuman saaneille lapsipotilaille, joilla murtumaan ei liity merkittävää liitännäisvammaa, voidaan hyvällä hoidolla palauttaa täysi toimintakyky. Alun seurantajakson aikana kuitenkin havaittiin, että hoidot vaihtelivat: joitakin murtumia ylihoidettiin, toisia alihoidettiin. Lisäksi huomattiin, että yleisesti käytössä olevat diagnoosi- ja toimenpidekoodistot eivät toimineet lasten murtumahoidossa ja siksi liian usein kirjauksena oli muu tai määrittämätön murtuma tai -hoitotoimenpide. Pelkästään vääriä diagnooseja oli yli 13 prosenttia.

Rekisteristä tuli todellinen työkalu, Kids Fracture Tool

Vuonna 2016 exceleistä siirryttiin rekisteriin, joka oli edelleen vain Lastenklinikan sisäisessä käytössä. Maaliskuussa 2018 rekisteristä tuli nykymuotoinen eli se perustuu BCB Medicalin kehittämiin tautikohtaisiin laaturekistereihin. Ne on tarkoitettu hoidon vaikuttavuuden ja laadun seurantaan, hoitoketjujen tehostamiseen sekä kliinisen tiedon analytiikkaan.

Lasten murtumarekisterin käyttöaste on korkea, koska käyttäjät saavat siitä konkreettista hyötyä.

– Kun rekisteriin pystyi tallentamaan myös röntgenkuvia, sen käyttö muuttui ratkaisevasti. Se alkoi palvella päivystäviä lääkäreitä ja antoi heille kunnon työkaluja murtumien diagnosointiin ja hoidon suunnitteluun, Laaksonen kertoo.

Murtumahoidon laatu ratkeaa usein ensimmäisellä hoitoviikolla

Rekisterissä on toiminto, jossa murtuman kohta valitaan luurankokuvasta. Valinnan jälkeen rekisterissä on esillä kyseisen luurangon kohdan malliröntgenkuvia, joita voi vertailla oman potilaan röntgenkuviin. Rekisteri kysyy murtumadiagnosoinnin ja -hoidon kannalta oleellisia jatkokysymyksiä ja auttaa siten lääkäriä kiinnittämään hoidon aloituksessa huomiota oikeisiin asioihin.

– Rekisteriin ei voi laittaa diagnoosia ”muu tai määrittämätön murtuma” eikä siellä ole yksittäisten murtumien ortopedisiä luokituksia, sillä valtaosa luokituksista ei ohjaa oikean hoitolinjan valinnassa. Tärkeintä on, että tehdään oikea diagnoosi ja murtuman hoito lähtee heti oikeaan suuntaan, sillä murtumasta paranemisen laatu ratkaistaan usein ensimmäisten hoitoviikkojen aikana.

Uutena ominaisuutena rekisterissä on konsultaatiopalvelu. Alkuvaiheen hoidosta vastaava lääkäri voi kirjata rekisteriin hoitosuunnitelman ja tehdä siitä helposti lähetteen lasten ortopedille HUS:n Uuteen lastensairaalaan, jossa on sitouduttu 24 tunnin sisällä kommentoimaan suunnitelmaa ja ehdottamaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Käytännössä kaikki tapahtuu rekisterin välityksellä.

– Konsultaatiopalvelu auttaa erityisesti hoitavia lääkäreitä, jotka ehkä harvemmin kohtaavat lasten murtumia. Hän saa asiantuntija-apua meiltä, jotka hoidamme niitä päivittäin. Lisäksi tämä auttaa lapsipotilasta ja hänen perhettään: heidän ei tarvitse turhaan tulla spesialistille, koska oikean hoidon saa näin lähisairaalassakin, lupaa Laaksonen.

Murtumia hoidetaan kaikilla terveydenhuollon tasoilla

Rekisterin käyttö on laajenemassa Uudesta lastensairaalasta aluksi HUS:n lähisairaaloihin Jorviin, Porvooseen ja Hyvinkäälle. Lisäksi Turun yliopistollinen keskussairaala ottaa rekisterin käyttöönsä.

– Aktiivinen tavoite meillä on laajentua nyt kaikkiin HUS:n sairaaloihin ja muihin yliopistosairaaloihin. Keskus- ja aluesairaalat olisivat luonteva jatko, ja myös terveyskeskukset, sillä lasten murtumia hoidetaan kaikilla terveydenhuollon tasoilla.

Tavoitteeseen kuuluu, että jokaisessa sairaalassa on rekisterin vastuulääkäri ja -hoitaja. Vuosittaisissa kokoontumisissa käydään läpi ja päivitetään tarvittaessa rekisterin hoito-ohjeita, joista voisi syntyä koko maan kattavia yhteisiä hoitokäytäntöjä. Kokoontumisten perusteella rekisterissä olisi aina saatavilla viimeisin tieto lasten murtumista.

Rekisteriä halutaan tarjota mahdollisimman monelle taholle, jotta siitä saisi hoitolinjojen yhdenmukaistamisen ja lasten murtumista kerääntyvän tiedon kannalta mahdollisimman suuren hyödyn. Varsinkin yliopistosairaaloiden saaminen mukaan olisi tärkeää.

Vaikuttaa käytännön hoitotyöhön

Uudessa lastensairaalassa rekisteri on jo vaikuttanut käytännön työhön. Maanantaiaamuisin ortopedit ja erikoistuvat lääkärit kokoontuvat käymään läpi edeltävän viikon leikatut ja anestesiassa hoidetut potilaat röntgenkuvien perusteella. Samalla rekisteri täytetään oikeilla tiedoilla, ja onnistumiset ja parannettavat asiat huomioidaan.

– Tämä kehittää omaa työtä, koska seuraavalla kerralla haluaa aina onnistua paremmin, Laaksonen kertoo.

Joka tiistai pidetään murtumapotilaiden kontrollipoliklinikka, missä rekisteri on aktiivisessa käytössä. Keskiviikkoaamuisin murtumaröntgenmeetingissä käydään läpi muiden kuin anestesiassa hoidettujen potilaiden röntgenkuvat, myös Helsingin terveyskeskuksessa hoidettujen potilaiden kuvat. Rekisterin täyttämisen lisäksi käydään läpi jatkohoidon tarpeet ja toimenpiteet.

– Röntgentapaamisesta on tullut suosittu myös radiologien keskuudessa. Kuvia katsotaan keskiviikkoaamuna nopeaan tahtiin paljon, jolloin saa helposti yleisen käsityksen tavallisista lastenmurtumatyypeistä ja oppii tulkitsemaan juuri lasten murtumien röntgenkuvia.

Topi Laaksosen lisäksi lasten murtumarekisterin kehittämiseen ovat osallistuneet kaikki Uuden lastensairaalan ortopedit ja käsikirurgit. Tärkeänä taustavoimana Topille on ollut ortopedi Yrjänä Nietosvaara. BCB Medical on tuonut rekisterin kehittämiseen mukaan oman asiantuntemuksensa kliinisten, tautikohtaisten laaturekisterien asiantuntijana.

Kaikki uutiset >